Framsida
Styrelse
Stadgar
Meddelande
Årsmöten
Fotogalleri

 

Föreningens styrelse 2015

Namn Telefon E-post
Heidi Erikäinen,
ordförande
045 130 7521 heidi.erikainen@welho.com
Kim Wilander,
viceordförande,
medlemsregister
050 555 6757 kim.wilander@gmail.com
Marja-Leena Räsänen,
sekreterare, skattmästare
050 364 8131 marja-leena.rasanen@saunalahti.fi
Stefan Engberg,
medlem
045 852 0466 eric.engberg@kolumbus.fi
Eeva Pusila,
medlem
040 703 0300 eeva.pusila@gmail.com

Föregående styrelser