Industriförsäkrings Seniorer -
Teollisuusvakuutuksen Seniorit

Januari 2017 www.tevanseniorit.com

PROGRAMMEDDELANDE 1/2017 - Vårens program

“Kulturtisdagen” den 14.2.2017 kl. 13.15 – “Konsthemmet Kirpilä samt Reitz stiftelses samlingar

Vi träffas kl. 13.00 på Norra Hesperiagatan 7. På en guidad tur får vi bekanta oss med konsthemmet Kirpiläs samling av finsk konst. Samlingen är en donation till Finska Kulturfonden av doktor Juhani Kirpilä (1931–1988). Efter guidningen tar vi en liten promenad till Lauri och Lasse Reitz stiftelses museum på Apollogatan 23 B. Lauri Reitz (1893-1959) var en av sin tids mest betydande byggmästare. Museet visar hans konst- och antikvitetssamling. Museet har 9 konstverk av Helene Schjerfbeck och stiftelsens nyaste inköp är hennes målning “Citroner i en skål”. Efter guidningen får vi kaffe/te med bulle på Restaurang Elite, som ligger i samma hus. Deltagaravgiften är 10 euro. 20 personers ryms med.

Torsdagen den 9.3.2017 kl.13.30 - Årsmöte
Årsmötet hålls den 9.3.2017 på Restaurang Presto Prosecco lounge, Kaserngatan 46-48 (Savoy-teaterns ingång). Vi börjar med lunch kl. 13.30. Årsmötet hålls efter det vi intagit lunchen. Lunchens pris 10 euro.
Tisdagen den 9.5.2017 kl.13.00 - Finlands Nationalbibliotek
Vi samlas kl. 12.45 på Unionsgatan 36. Vi bekantar oss med Finlands Nationalbibliotek (fd. Helsingfors Universitets Bibliotek) som är det största och äldsta vetenskapliga biblioteket i Finland. Arkitekt Carl Ludvig Engel har ritat byggnaden och den stod färdig år 1840. Restaureringen som gjordes med den yttersta noggrannheten blev färdig i slutet av 2015. Biblioteket har ansetts vara en av de vackraste byggnaderna i Finland. I slutet av guidningen får vi kaffe med unik bakelse i Restaurang Rotunda som ligger i samma byggnad. Deltagaravgift 5 euro. 20 personer ryms med.

Anmälan
Anmälan till evenemangen helst samtidigt senast onsdagen den 1.2.2017.
- per mejl hallitus@tevanseniorit.com eller
- per telefon till Heidi Erikäinen tel. 045 130 7521 eller Marja-Leena Räsänen tel. 050 364 8131, vardagar kl. 9 – 12

- Du kommer väl ihåg att annullera ditt deltagande ifall Du fått förhinder. Om Du efter din anmälan får förhinder, önskar vi få veta därom snarast möjligt. Deltagandet i kulturtisdagen bör annulleras senast den 7.2.2017 och deltagandet i årsmötet den 2.3.2017 . Besöket till Nationalbiblioteket bör annulleras senast torsdagen den 2.5.2017. Om du får oöverstigligt förhinder efter dessa datum bör det anmälas omedelbart.

Kaffestunden – Kampens servicecentrals cafe

Icke formbunden träff (ej förhandsanmälan) sista tisdagen varje månad kl. 13.00 i Kampens servicecentrals café Salomonsgatan 21 B gatuplan. Du är välkommen att träffa bekanta och umgås kring aktuella och gamla händelser.

Om Du har ny mejladress, var god och meddela därom under adress: hallitus@tevanseniorit.com.

God början på det nya året!

STYRELSEN

Styrelsemedlemmar: Heidi Erikäinen, ordförande, tel. 045 130 7521
Kim Wilander, viceordförande och medlemsregister, tel. 050 555 6757
Marja-Leena Räsänen, sekreterare, tel. 050 364 8131
Virpi Antin, tel. 040 546 7111
Eeva Pusila, tel. 040 703 0300