Aino Ilkkalan kommentti pöytäkirjan kohtaan 10:
Aino jatkaa toistaiseksi yhdistyksen internetsivujen päivittämistä, kunnes hallitus löytää jonkun toisen, joka osaa ja on halukas jatkamaan työtä. Ilmoittautuminen hallitukselle, mutta Ainolta (aino.ilkkala(at)welho.com) saa tarvittaessa lisätietoja tehtävästä.